Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUMU1000 AINEOPINNOT, KULTTUURIMATKAILU, 35 op

Osaamistavoitteet

Kulttuuriantropologisen matkailututkimuksen kohteina ovat yhtä hyvin korkea- ja kansankulttuurit kuin populaarikulttuuritkin. Kulttuurimatkailijalle on ominaista uuden tiedon hankinta ja oppiminen, henkinen ja fyysinen itsensä kehittäminen. Oppiminen tulee ymmärtää laajasti; siihen voi sisältyä mm. voimakas elämyksellisyys. Jyrkkä vastakkainasettelu esimerkiksi rantalomailun ja kulttuurimatkailun välillä ei edistä matkailuilmiön tieteellistä käsittelyä ei myöskään matkailun monimuotoisuuden esiin tulemista. Esimerkiksi etelänmatkailuksi luonnehdittua rantalomailua voidaan tutkia osana kulttuurimatkailua.

Kulttuurimatkailun kiinnostuksen kohteita voivat olla historialliset nähtävyydet, taidemuseot, luonto ja rock-konsertit, mutta myös myytit, nostalgia ja hiljaisuus. Kulttuurimatkailun tutkimus tarkastelee matkailuilmiöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia mekanismeja ja toimintaedellytyksiä sekä matkailun vaikutusta kulttuurien kehitykseen. Matkailijoiden motiivit sekä heidän matkalle ja matkakohteille antamansa merkitykset ja tulkinnat ovat tärkeä tutkimuksen kohde.

Sisältö

Kulttuurimatkailun perus- ja aineopinnot on suunniteltu Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaa varten yhteistyössä kulttuuriperinnön tutkimuksen, maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin oppiaineiden kanssa. Koulutusohjelman oppiaineet tukevat ja täydentävät toisiaan. Kulttuurimatkailun opinnot jakautuvat kolmeen osioon, joita ovat teoreettinen osuus, empiirisen tiedon hankinta ja tapaustutkimusten käsittely sekä tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy matkailun monitieteiseen näkökulmaan ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Aineopinnot syventävät perusopintojen teoreettista ja tutkimuksellista lähestymistapaa, minkä lisäksi opiskelija laatii itsenäisesti tai ryhmätyönä praktikum-tutkielman.

Korvaavista suoritustavoista voi sopia kulttuurimatkailun lehtorin kanssa.

Aineopinnot 35 op

A1 Kulttuurimatkailun praktikum 12 op
A2 Kulttuurimatkailun markkinointi ja viestintä 4 op
A3 Kulttuurimatkailu ja kohdeyhteisö 8 op
A4 Symbolit, myytit ja matkailu 4 op
A5 Matkailualan monitieteinen tutkimuskirjallisuus 3 op
A6 Valinnaisopinnot 4 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintojen kursseja A1 - A4 ei järjestetä lukuvuonna 2010 - 2011.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.