Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0005 Taloussosiologian sivuaineopintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Perus- ja aineopinnot perehdyttävät opiskelijan taloussosiologian kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. Opintojen aikana opiskelija tutustuu taloussosiologian perusteisiin ja erityisaloihin sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

Taloussosiologiaa sivuaineenaan opiskelevat valitsevat perus- ja aineopinnoista opintojaksokohtaiset rajoitukset huomioiden vähintään 25 op.

TALOUSSOSIOLOGIAN SIVUAINEOPINNOT 25 OP
Pakolliset opintojaksot (7 op):
TSY Johdatus taloussosiologiaan 3 op
TS8 Taloussosiologian suuntauksia 4 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot (väh. 18 op):
TS1/K.1. Sosiologian peruskurssi 5 op
TS2/K.7. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 8 op
TS3 Kulttuurin ja elämäntavan sosiologia 2/4/6 op
TS4 Kulutussosiologia 2/4/6 op
TS5 Matkailun sosiologia 2/4/6 op
TS7 Työelämän sosiologia 2/4/6 op

avaa kaikki

Taloussosiologian sivuaineopintokokonaisuus

Taloussosiologiaa sivuaineenaan opiskelevat valitsevat perus- ja aineopinnoista opintojaksokohtaiset rajoitukset huomioiden vähintään 25 op. TSY Johdatus taloussosiologiaan ja TS8 Taloussosiologian suuntauksia ovat kaikille sivuaineopiskelijoille pakollisia.
TS1 SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI 5 op
Suoritetaan sosiologian perusopintojen osakokonaisuuden K.1. vaatimusten mukaisesti.
TS2 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT 8 op
Suoritetaan sosiologian aineopintojen osakokonaisuuden K.7. sivuaineopiskelijoiden vaatimusten mukaisesti
TS3 KULTTUURIN JA ELÄMÄNTAVAN SOSIOLOGIA 2–6 op
Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
TS4 KULUTUSSOSIOLOGIA 2–6 op
Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
TS5 MATKAILUN SOSIOLOGIA 2–6 op
Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
TS7 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 2–6 op
Suoritetaan joko luennot (2 op) tai kirjallisuus (4 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
TALS0103 TSK KANDIDAATINTUTKIELMA, 10 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot