Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
M.4. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee hyvin pro gradu -tutkielmassaan soveltamansa menetelmät.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään sosiologian tutkimusmenetelmistä tai menetelmäalueesta oman valintansa mukaan osallistumalla tarjolla oleville kursseille ja tenttimällä teoksia. Tutkimusmenetelmät tulee valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Suoritustapa:

Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-8 op) ja suorittaa opintoja lisäksi esseillä tai kirjatenteillä. Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan syventävien opintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja yliopistoissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

M.4. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot