Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1000 KAUPUNKITUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Sisältö

PAKOLLISEN OPINNOT


XSTL1001 Johdatus kaupunkitutkimukseen 2 op, sl, Sampo Ruoppila ym.
XSTL1002 Teemaseminaari 4 op, kl, Sampo Ruoppila ym.


VALINNAISET OPINNOT


Vähintään kaksi seuraavista, yhteensä vähintään 7 op
SOSI9853 Kaupunkisosiologia 4 op, sl, Olli Pyyhtinen
MAAN6252 Kaupunkimaantiede 2 op, sl, professori
TM4 Geographies of Firms and Industries 6 op, sl, Päivi Oinas
HERI0301 Urban History and Heritage:
A Baltic Perspective 5-10 op, seuraavaksi 2014-2015, Hannu Salmi
370000.0 Finlands offentliga förvaltning 10 op, sl, Grönholm
370003.0 tai Politics and Administration in
Finland 5 op, kl, Grönholm ja Isaksson


Vähintään kolme seuraavista, yhteensä vähintään 12 op
SOSP9581 Julkisen vallan rooli kaupunkikehittämisessä 3 op, sl, Sampo Ruoppila
SOSI0303 Naapuriyhteisöjen sosiologia, kl, Hannu Ruonavaara
MAAN7831 Asumisen maantiede 2op, sl, Antti Vasanen
MAAN7833 Spatial policies and planning in the Baltic Sea Region, sl, Helka Kalliomäki
KANS1142 A2 Arjen kaupunki 2op, sl, Timo J. Virtanen
TMS47 Perspectives to the Finnish
Innovation System 6 op, seuraavaksi 2014-2015, Päivi Oinas ym.
TMS48 Innovation, clusters and regional
development 6 op, Päivi Oinas ym.
MPAS2070 Futures of Asian Cities 5 op, kl, Outi Luova
370153.0 Kommunalpolitik 10 op, sl ja kl, Linnéa Henriksson
370156.0 Lokal miljöpolitik 10 op, sl ja kl, Marko Joas
370187.0 Lokal miljöpolitik i utveckling 5 op, sl ja kl, Marko Joas
370184.0 Förvaltningspraxis 5op, sl ja kl, Linnéa Henriksson
370xxx.0 Projects as Govemance Instruments in the Society, 5op, sl ja kl, Sam Grönholm

Huom. Historia-aineiden kevätlukukaudelle 2014 on tulossa todennäköisesti kokonaisuuteen hyväksyttäviä kursseja, jotka ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijoita kehoitetaan tarkistamaan yksittäisiin kursseihin liittyvät mahdolliset suositellut edeltävät opinnot ja ilmoittautumiskäytännöt kunkin kurssin kohdalta ao. opinto-oppaasta.

Monitieteisestä opintokokonaisuudesta vastaavat sosiaalitieteiden, maantieteen ja geologian, sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokset, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, kauppakorkeakoulun talousmaantieteen yksikkö ja Åbo Akademin julkishallinnon laitos. Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa.

On suositeltavaa, että opintokokonaisuuden aloittava opiskelija on jo suorittanut pääaineessaan 1-3 vuoden opinnot.

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: Sampo Ruoppila, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipolitiikan oppiaine
Tiedustelut: Tiedekunnan opintopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden, mantieteiden ja geologian sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksien, Itä-Aasaian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, kauppakorkeakoulun taloustieteen yksikön ja Åbo Akademin julkishallinnon laitoksen kurssien tarkat, ajantasaiset tiedot löytyvät netistä asianomaisen tiedekunnan kyseessä olevan laitoksen sivuilta.


avaa kaikki

KAUPUNKITUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS

Suoritettava 25–35 opintopistettä
XSTL1002 TEEMASEMINAARI, 4 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot