Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FFYS1109 Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle, 120 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle

Fysiikan perusopintojen lisäksi luetaan seuraavat kurssit.
Pakolliset aineopinnot 43 op
Kursseista FFYS5002 ja FFYS6019 suoritetaan se, joka ei ole perusopintokokonaisuudessa.
Pakolliset syventävät opinnot 24 op
Kurssista Kvanttimekaniikka I pelkkä alkuosa 4 op riittää, voi suorittaa koko kurssin.
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 ECTS
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 18 op
Suoritettava vähintään 18 op. Alla lueteltujen kurssien lisäksi kaikki materiaalitutkimuksen linjan menetelmäkurssit kelpaavat myös vaihtoehtoisiksi syventäviksi opinnoiksi.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
FFYS7034 Fysiikan historia, 2 op
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 ECTS
FFYS7036 Laboratoriokurssi, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 6 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules