Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
FFYS1108 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajalle, fysiikka toisena opetettavana aineena, 60 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajalle, fysiikka toisena opetettavana aineena

Perusopintojen lisäksi luetaan.
Pakolliset aineopinnot 19 op
Kursseista FFYS5002 ja FFYS6019 suoritetaan se, joka ei ole perusopintokokonaisuudessa.
Vaihtoehtoiset aineopinnot 16 op
Suoritettava 16 op. Kurssin FFYS6011 Kvanttimekaniikka I alkuosa 4 op riittää, myös koko kurssin saa suorittaa.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
FFYS7034 Fysiikan historia, 2 op
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 6 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules