x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet, 25–120 op
avaa kaikki

Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet

FFYS1105 Fysiikan perusopinnot 25 op
Perusopinnot voidaan suorittaa myös fysikaalisten tieteiden pääaineopiskelijoiden fysiikan perusopintopaketin mukaisesti, jos pohjatiedot lukion fysiikasta ovat hyvät.
FFYS1108 Fysiikan perus- ja aineopinnot opettajalle, fysiikka toisena opetettavana aineena 60 op
Perusopintojen lisäksi luetaan.
Pakolliset aineopinnot 19 op
Kursseista FFYS5002 ja FFYS6019 suoritetaan se, joka ei ole perusopintokokonaisuudessa.
Vaihtoehtoiset aineopinnot 16 op
Suoritettava 16 op. Kurssin FFYS6011 Kvanttimekaniikka I alkuosa 4 op riittää, myös koko kurssin saa suorittaa.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
FFYS7034 Fysiikan historia, 2 op
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 6 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
FFYS1109 Fysiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot opettajalle 120 op
Fysiikan perusopintojen lisäksi luetaan seuraavat kurssit.
Pakolliset aineopinnot 43 op
Kursseista FFYS5002 ja FFYS6019 suoritetaan se, joka ei ole perusopintokokonaisuudessa.
Pakolliset syventävät opinnot 24 op
Kurssista Kvanttimekaniikka I pelkkä alkuosa 4 op riittää, voi suorittaa koko kurssin.
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 ECTS
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 18 op
Suoritettava vähintään 18 op. Alla lueteltujen kurssien lisäksi kaikki materiaalitutkimuksen linjan menetelmäkurssit kelpaavat myös vaihtoehtoisiksi syventäviksi opinnoiksi.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi, 4 op
FFYS7034 Fysiikan historia, 2 op
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 ECTS
FFYS7036 Laboratoriokurssi, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 6 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
TÄHT1101 Tähtitieteen perusopinnot 25 op
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I, 4 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 6 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet