Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysiikan aineopinnot, 60–64 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan aineopinnot

Edeltävinä opintoina suoritettava fysiikan perusopinnot. Kurssin Kvanttimekaniikka I alkuosa 4 op riittää, myös koko kurssin saa suorittaa.
FFYS6009 Hiukkasfysiikka I, 3 op
FFYS6011 Kvanttimekaniikka I, 8 op
FFYS6014 Mekaniikka, 6 op
FFYS6015 Optiikka, 6 op
TÄHT5003 Tähtitieteen historia, 5 op
FFYS6020 Ydinfysiikka I, 3 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules