Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Environmental Ecology

Learning outcomes

Ympäristöekologiassa koulutetaan ekologeja, joilla on tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet tutkia ja ymmärtää ihmistoiminnan vaikutuksia ekologisiin vuorovaikutuksiin ja ratkoa ihmistoiminnan seurauksena syntyviä ekologisia ongelmia. Ympäristöekologian menetelmäopintoihin kuuluvat esimerkiksi paikkatiedon ja pitkäkestoisten seuranta-aineistojen analysointimenetelmät. Ympäristöekologiaan erikoistujalle suositellaan ympäristötieteen sivuaineopintoja. Pohjatietoina edellytetään seuraavien kurssien tiedot: YMPS1006 Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja YMPS1014 Ympäristöekologia.

Further information

Vastuuprofessori: Kai Norrdahl

Belongs to following modules

Department of Biology
expand all
Department of Biology
DP in Biology
Finnish Study Modules