Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot
avaa kaikki

Biologian laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Biokemian pääaineopiskelijoiden tulee merkintää hakiessaan selvittää kuuluvatko SOMO- ja KABI-kurssit pää- vai sivuaineeseen.
Biologian sivuaine 25 op
Vapaasti valittavat
Sivuaineeseen sopivat hyvin myös esim. KABI3001 sekä BIOL2000 Kehitys, toiminta ja evoluutio opintokokonaisuuden kurssit. Lisäksi sivuaineeseen voi ottaa biologian perusteiden kurssit BIOL1101 ja BIOL1501, jos kurssiryhmiin mahtuu. Sivuaineeseen voi sisällyttää myös kurssit BIOL4050 Biostatistiikan perusteet, BIOL4055 Koesuunnittelu, BIOL4060 Bioetiikka. Tiedot kursseille ilmoittautumisesta opetusohjelmassa.
Fysiologian ja genetiikan sivuaine 25 op
Pakolliset opintojaksot
Elämän kemia -kurssia ei vaadita biokemian perustiedot hallitsevilta.
BIOL1013 Elämän kemia, 3 op
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 2 op
FYGE-linjan aineopintoja 9–15 op
(FYGE-, KABI- ja SOMO-kurssit) sekä muita soveltuvia kursseja, esimerkiksi:
Lisäksi seuraavista voi valita 0-6 op, esimerkiksi:
Koe-eläinkurssin kustannuksista pitää sopia opiskelijan pääainelaitoksen kanssa.
Ekologian sivuaine 25 op
Vapaasti valittavat
Muita biologian koulutusohjelman aineopintokursseja 7 op, esimerkiksi EKOL2351-2354 lajintuntemuskurssit ja
Evoluutiobiologian sivuaine 25 op
Pakolliset opintojaksot 25 op
Elämän kemia ja molekyylibiologian luennot –kursseja ei vaadita biokemian perustiedot hallitsevilta.
BIOL1013 Elämän kemia, 3 op
BIOL1010 Ekologian perusteet, 3 op
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 2 op
BIOL2073 Evolutionary Genetics, 2 ECTS
SOMO1000 Solu- ja molekyylibiologia 25 op
Solu- ja molekyylibiologia ei sovellu biokemian opiskelijoiden sivuaineeksi. Biologiaa pääaineenaan lukevilla fysiologian ja genetiikan linjan opiskelijoilla SOMO1000-sivuainepaketin sisältö on erilainen ja kuvattu LuK-opintojen yhteydessä. Molemmissa tapauksissa kokonaisuus kirjataan opintosuoritusrekisteriin koodilla SOMO1000.
Pakolliset opintojaksot
Elämän kemia –kurssia ei vaadita biokemian perustiedot hallitsevilta.
BIOL1301 Genetiikan perusteet, 2 op
SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
BIOL1013 Elämän kemia, 3 op
Biologia toisena opetettavana aineena 60 op
Mikäli opiskelija haluaa suorittaa biologiasta laajemman, 120 op laajuisen toisen opetettavan aineen opintokokonaisuuden, on hänen suoritettava em. kokonaisuuden lisäksi 60 op biologian syventäviä opintoja noudattamalla filosofian maisterin tutkintovaatimuksia pääaineen osalta. Vaatimukset on esitetty edellä biologian opettajan linjan kohdalla.
Biologian aineopinnot, XBIO9412 35 op
EKOL2108 suoritetaan ilman mikroluokkaharjoituksia, 2 op. Kurssista EKOL2308 kuuluu pakollisena murtovesiosuus (2 op), joka suoritetaan koodilla EKOL2304. EKOL2355 Eliökokoelma 65 kasvin kasviona vain 1 op. SOMO1002 laajuus on 3 op.
Biologian opetus OKL:n opiskelijoille
Yleinen vastuu ja yhteydenotot OKL:n opiskelijoiden biologian sivuaineen opinnoista: Kai Ruohomäki kairuo@utu.fi Kurssikohtaiset lisätiedot kurssien vastuuopettajilta, XBIO-alkuisista kursseista Kai Ruohomäeltä.
XBIO4012 Biologian perusopinnot (OKL:n opiskelijoille) 25–26 op
Ekologia 14–15 op
EKOL2355 (1 op) on vapaaehtoinen. YMPS1006 suoritetaan 2 op laajuisena kirjatenttinä. Kenttäkursseja suoritetaan 4-5 op. EKOL2301 vastuuhenkilö on Kai Ruohomäki.
Eliöiden rakenne, toiminta ja perinnöllisyys 11 op
BIOL1013 laajuus tässä kokonaisuudessa vain 2 op. Suoritettava joko BIOL1201 tai FYGE2160. XBIO4098 suoritetaan osittain verkkokurssina tammikuussa.
XBIO4013 Biologian aineopinnot (OKL:n opiskelijoille) 35 op
Aineopintoihin on vuotuinen enintään neljän OKLn opiskelijan kiintiö. Jos halukkaita on enemmän, karsinta tehdään biologian perusteiden niiden kurssien menestyksen perusteella, jotka ovat olleet suoritettavissa hakuaikaan mennessä.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet