Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena, 25 op
avaa kaikki

Ympäristöoikeudelliset opinnot sivuaineena

Mat.lt.tdk:n opiskelijoita varten on vahvistettu oikeustieteellisten opintojen opetussuunitelma Ympäristöoikeuden aineopinnot, 25 op. Sivuaineoikeutta haetaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta koko kokonaisuudelle, ei yksittäisille opintojaksoille.
Pakolliset opintojaksot 12 op
Pakollisten osien suorittaminen on edellytyksenä valinnaisiin osiin hyväksymiselle.
ONOM1010 Ympäristöoikeus, 7 op
Valinnaiset osat 14–21 op
Suoritettava seuraavasti: Hallinto-oikeus, oikeudenalojen perusteet (7 op) TAI Ympäristöoikeuden erikoistumisjakso Ympäristönkäytön ristiriitatilanteet (12 op) TAI EU:n ympäristöoikeus (5 op) JA Kirjatentti/laaja kirjoitus, jonka suorittamisesta on etukäteen neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa. HUOM! Erikoistumisjakson ja valinnaisten opintojaksojen osallistujamäärää on rajoitettu. Ilmoittautumisohjeet, opetussuunitelmat ja kuulustelujen ajankohdat ks. oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia