Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1000 Logopedian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Logopedian perusopinnoissa opiskelija oppii ymmärtämään, miten lapsen kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät sekä miten niiden kehitystä voidaan tukea. Hän tutustuu myös normaaliin äänentuottoon sekä äänenlaadun erilaisiin ominaisuuksiin ja niiden mittaamiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy logopedian tieteenalaan, logopedisen kuntoutuksen osa-alueisiin ja kuntoutuksen perusteisiin. Metodiopinnoissa opiskelija saa perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Sisältö

Logopedian perusteet 4 op
Lapsen kielen kehitys 5 op
Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
Äänentuotto ja äänenlaatu 5 op
Puhetta tukevat ja korvaavat keinot kommunikoinnissa 3 op
Metodiopinnot I; logopediset tutkimusmenetelmät 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Logopedian sivuaineoikeus on rajoitettu ja sitä varten järjestetään erillinen pääsykoe elokuussa. Sivuaineoikeus koskee vain logopedian perusopintoja (25 op). Sivuaineopinto-oikeus on voimassa sen myöntämisestä alkaen kaksi lukuvuotta. Perusopintoja laajemman opinto-oikeuden saadakseen hakijan on osallistuttava pääaineopiskelijoille järjestettävään pääsykokeeseen ja tultava valituksi sen kautta.


Edellä mainitun lisäksi psykologian ja fonetiikan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea suorituslupaa kahdelle seuraavalle logopedian perusopintojen kurssille: P1. Logopedian perusteet ja P2.1 Lapsen kielen kehitys. Näihin opintoihin voidaan lukuvuonna 2013-2014 valita viisi psykologian ja viisi fonetiikan opiskelijaa. Valinta tapahtuu aiempien opintosuoritusten perusteella. Suorituslupaa haetaan logopedian professorilta sähköpostitse (pirjo.korpilahti@utu.fi) 16.8.2013 mennessä. Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan nimi, pääaine, suoritetut opintopisteet ja kurssit, jotka opiskelija haluaisi suorittaa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet