Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYK4003 Psykologian aineopinnot (sivuaineopiskelijoille), 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.

Sisältö

6. KEHITYSPSYKOLOGIA II (P) 4 op
7. KOGNITIIVISET PROSESSIT (P) 4 op
8. KOGNITIIVINEN NEUROTIEDE (P) 4 op
9. SOSIAALIPSYKOLOGIA I (P) 5 op
10. PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA II (P) 3 op
11. PSYYKKISET HÄIRIÖT (P) 4 op
12. PSYKOLOGIAN HISTORIA (P) 4 op
VALINNAISET JAKSOT (P)
Valitse 2-3 jaksoa seuraavista (yhteensä vähintään 7 op):
13. TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA (V) 3 op
14. PSYCHOPHARMACOLOGY (V) 3 op
15. PSYCHOLOGY OF LANGUAGE (V) 3 op (every second year, next autumn 2014)
16. EVOLUUTIOPSYKOLOGIAN PERUSTEET (V) 5 op
17. SOSIAALIPSYKOLOGIA II (V) 4 op
18. CONSCIOUSNESS AND BRAIN (V) 5 op

Valinnaisiin jaksoihin voi käyttää myös esim. avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettuja psykologian opintoja. Opintojen korvaavuudesta sovitaan opiskelijavaihdosta vastaavan opettajan tai neuvonta-assistentin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaismerkintä perusopintojen suorittamisesta vähintään hyvin tiedoin. Ilmoita valmistunut opintokokonaisuus psykologian opintotoimistoon, e-mail: minna.varjonen[at]utu.fi tai puh. (02) 333 5425.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuun alusta lukien. Jos opiskelija on suorittanut osan opintokokonaisuudesta edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti, hänellä on oikeus suorittaa se loppuun vanhoilla vaatimuksilla vielä lokakuun loppuun mennessä. Keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamisesta tulee neuvotella neuvonta-assistentin kanssa, mikäli vaatimukset ovat olennaisesti muuttuneet opiskelun aikana.

Kukin numeroitu kohta arvostellaan ja suoritetaan omana kokonaisuutenaan. Suoritusjärjestys on vapaa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

Perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) valmistumisesta opiskelijan on tehtävä ilmoitus psykologian opintotoimistoon opintorekisterimerkintöjä varten, e-mail: minna.varjonen[at]utu.fi tai puh. (02) 333 5425.

Perusopintojen opetussuunnitelma on sama kuin pääaineopiskelijoilla.

avaa kaikki
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet