Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset astrobiologian opinnot, 4–25 op

Osaamistavoitteet

Antaa kattava käsitys astrobiologian oppiaineen poikkitieteellisestä luonteesta ja sen yhteyksistä eri luonnontieteisiin.

Sisältö

Astrobiologian sivuaineessa suoritetaan ko. aineen pakollisia kursseja yhteensä 7 op, ja astrobioogiaan kuuluvia valinnaisia kursseja vähintään 3 op:n verran.

Muihin oppiaineisiin kuuluvia, astrobiologiaa sivuavia kursseja suoritetaan vähintään 15 op, joista vähintään kaksi kurssia (esim. 2 x 3 op) kuuluu muihin kuin opiskelijan omaan pääaineeseen.

astrobiologian valinnaisia opintoja:
ASBI0001 Astrobiologian seminaarikurssi, 2 op
ASBI0002 Astrobiologian yhteis-eurooppalainen verkko-opetuskurssi, Astrobiology Lecture Course Network (Astrobio-Course-Net), 5 op
ASBI0003 Kansallinen astrobiologian kokous, 1 op
ASBI0004 Kansainvälinen astrobiologian kokous, 2 op
ASBI0005 Kansainvälinen astrobiologain kesä/talvikoulu, 4 op
ASBI0007 Astrobiologian kirjallisuustentti 1-4 op
ASBI10008 Astrobiologian harjoitustyö 2-6 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine 2-6 op

Valinnaisiksi astrobiologian sivuaineeseen luettaviksi kursseiksi suositellaan esimerkiksi seuraavia eri oppiaineiden antamia kursseja (Kurssien tiedot on esitelty ko. oppiaineiden alla):

Fysiikka:
FFYS4360 Tähtitieteen perusteet II, 5 op

Biologia:
SOMO1011 Solubiologian luennot, 4 op
BIOL1013 Elämän kemia, 3 op
EKOL2201 Evoluutiotutkimuksen perusteet, 3op

Biokemia:
KABI1011 Molekyylibiologian perusteet, 4 op
KABI5065 Elämän synty, 2 op
KABI5066 Esiaikojen bakteereista happea tuottaviin kasveihin 4, op
BKEM1001 Biokemia I ja II (Biomolekyylit, entsyymibiologia) (4 op + 4 op)
BKEM3521 Mikrobiologian perusteet (4 op)

Kemia
KEMI5101 Kemian perusteet / B 8 op

Geologia:
GEOL1113 Maapallon geologinen ja biologinen kehitys 11 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

Valinnaiset astrobiologian opinnot

Suoritetaan vähintään 18 opintopistettä. Katso tarkemmat ohjeet.
ASBI0010 Aikavaellus, 2–4 op
ASBI0009 Astrobiologian harjoitusaine, 2–6 op
KABI5065 Elämän synty, 2 op
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia