Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Syventävät opinnot, 60 ECTS

Sisältö

40 op pääaineen syventäviä opintoja, joista
� 15 op linjan yhteisiä syventäviä opintoja
� 25 op erikoistumista tukevia syventäviä opintoja

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Linjan pakolliset syventävät opinnot 34–44 op
Pro gradu -tutkielman laajuus linjalla on yleensä 30 op, mutta aineenopettajan pätevyyden suorittavien opiskelijoiden pro gradun laajuus voi olla myös 20 op.
Erikoistumisopinnot 11–23 op
Yhteisten syventävien opintojen lisäksi tulee suorittaa muita omaa erikoistumista tukevia opintoja. Suositeltavia kursseja ovat mm. TKO_5059 Logic and Reasoning in Math and CS Education 3-5 op ja TKO_2037 Information Visualization. Lisäksi valtakunnallisen yhteistyön kautta tarjotaan didaktisen informatiikan erikoiskursseja, joista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla. Loput pääaineen opinnot tulee valita tietojenkäsittelytieteen tai muun ICT-alan syventävien opintojen soveltuvasta kurssitarjonnasta. Tietojärjestelmätieteen syventävä kurssitarjonta löytyy Master's Degree Programme in Global Information Technology Management -koulutusohjelmasta.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Electr. and Communication Technology
Finnish Study Modules