Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Pakolliset syventävät opintojaksot, 44 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Pakolliset syventävät opintojaksot

Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kursseja FFYS6013 Materiaalitieteen peruskurssi tai FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin ne on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules