Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala, 120 ECTS

Osaamistavoitteet

Lääketieteellisen tekniikan fysiikka tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.

Edellytykset

Oikeutta sivuaineopiskeluun lääketieteellisessä tiedekunnassa haetaan viimeistään 31.7. sivulta http://www.med.utu.fi/opiskelu/lomakkeet/ löytyvällä lomakkeella Sivuaineopintojen hakulomake). Lääketieteen sivuaineopiskelijaksi hyväksytään vuosittain 5 opiskelijaa.

Hakemukset postitetaan osoitteella Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 10 C 7, 20520 Turku. Hakemuksen voi palauttaa myös lääketieteellisen tiedekunnan kanslian aukioloaikoina klo 12-15 Medisiinan C7-kerrokseen palvelupisteeseen.

Opintotokokonaisuudesta vastaa prof. Pekka Hänninen, jolta saa myös lisätietoa opiskelijoiden valintaperusteista (yhteystiedot anatomia/biofysiikan laboratorio,
biolääketieteen laitos, BioCity, 5A, p.333 7064).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala

Lääketieteellisen tekniikan fysiikka tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimusja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.
Pakolliset fysiikan opinnot 56 op
Suoritettava kaikki tässä mainitut opinnot. Mikäli osa näistä sisältyy jo LuK-tutkintoon, tilalle suoritetaan muita opintoja sopimuksen mukaan. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
Biolääketieteen tekniikan sivuaineopintokokonaisuus 40 op
Sivuaineopinto-oikeudesta päättää lääketieteellinen tiedekunta. Kokonaisuus koostuu pakollisista opinnoista 23 op, vaihtoehtoisisita opinnoista 5 op ja biolääketieteen opinnoista 12 op.
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään 5 op. BIMA2103 on valinnainen opintojakso, vaikka jakson nimessä sanotaankin Mandatory.
Biolääketieteen opinnot 12 op
Suoritettava vähintään 12 op. Kurssi ANAT1308 on pakollinen ja se on suoritettava ennen muita osakokonaisuuden opintoja. Muiden kurssien pääsyvaatimuksena on, että ANAT1308 on suoritettu.
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules