Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Materiaalitutkimuksen erikoistumisala, 120 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Materiaalitutkimuksen erikoistumisala

Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon linja tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen.
Pakolliset syventävät opintojaksot 44 op
Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kursseja FFYS6013 Materiaalitieteen peruskurssi tai FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin ne on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Syventävät teoriaopinnot 28 op
Suoritettava seuraavista vähintään 28 op sisältäen kaksi opintojaksoista FFYS7016, FFYS7017, TFYS7007, FFYS7025
Sivuaineopinnot, materiaalitutkimus 0–32 op
Hyväksyttäviä sivuaineita ovat informaatioteknologia, matematiikka, kemia, geologia, teoreettinen fysiikka ja liiketoimintaosaaminen. Informaatioteknologian, kemian ja liiketoimintaosaamisen kokonaisuudet on kuvattu fysiikan LuK-tutkinnon vaatimuksissa. Muista sivuaineista keskusteltava erikseen.
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules