Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Oikeussosiologia ja kriminologia, 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tiedonintressit. Opiskelija saa yleiskäsityksen näiden tutkimusalojen menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista oikeustieteessä. Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka otetaan erikseen sovittavalla tavalla huomioon oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa.

Sisältö

Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä
Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
Oikeussosiologian ja kriminologian soveltaminen käytäntöön
Kriminaalipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä
Opetuksen toteutustavat
Luento-opetus 18 h


Vaadittavat opintosuoritukset
Kirjallinen tentti


*Arviointi
Numerolla 1-5


Oppimateriaalit
Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa (s. 1-55, 124-153)

Alvesalo, Anne – Tombs, Steve: Talousrikostorjunnan rajat. Oikeus 2001/1 s. 34-55. http://www.edilex.fi.ezproxy.utu.fi:2048/lakikirjasto/3554.pdf

Lappi-Seppälä, Tapio (2006): Rikollisuus ja kriminaalipolitiikka (poislukien sivut 88-155)

Kainulainen Heini (2006) Huumausaineen käyttörikosuudistus. Teoksessa Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Juhlajulkaisu Ahti Laitinen. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, s. 59-76.

Korander, Timo: Poliisikulttuuri – poliisiammatin ja -tutkimuksen väline. Oikeus 2004/1, s. 4-24, http://www.edilex.fi.ezproxy.utu.fi:2048/lakikirjasto/3674.pdf

Tanskanen, Antti (2011). Vuokratyön sääntelyn nopeat käänteet. Sääntelystä 1986 sääntelyn purkuun 1994. Työpoliittinen aikakauskirja 54 (2011): 1, 42–52. http://www.tem.fi/files/29371/tanskanen.pdf

Luennot

Lisätiedot: Oikeussosiologian ja kriminologian jakso on tarkoitettu sosiologian pääaineopiskelijoille. Jaksolle voidaan ottaa enintään 10 opiskelijaa lukuvuodessa. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

AJANKOHTA: 2.9-25.9.2013

KUULUSTELUT: 25.9., 31.10., 20.2., 11.6.2014


Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 5 op.

Lisätiedot

Oikeussosiologian ja kriminologian opintojakso on tarkoitettu sosiologian pääaineopiskleijoille. Jaksolle voidaan ottaa enintään 10 opiskelijaa lukuvuodessa. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Johdatus oikeustieteeseen (5 op) + oikeussosiologian ja kriminologian opintojakso (5 op) = oikeussosiologian 10 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus.

Sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

Lisätietoa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/sivuaineet/Sivut/Sivuainevaihtoehtoja.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture