Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Vanhempien aikojen opintokokonaisuus on sivuainepaketiksi tarkoitettu 25 op:n laajuinen monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti vanhempiin aikoihin: historiaan, kieliin ja kulttuurin eri muotoihin. Opintokokonaisuus kattaa ajanjakson, joka lähtee liikkeelle esihistoriasta ja päättyy 1700-luvulle.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat perehtyvät vanhempien aikojen tutkimuksen perusteisiin eri oppiaineiden näkökulmasta ja tutustuvat sen lisäksi vähintään kolmeen neljästä vapaavalintaisesta aikakaudesta: esihistoria, antiikin Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Lisäksi opiskelijoiden oletetaan aloittavan vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisen vieraan kielen opiskelun.

Opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin tai taiteidentutkimuksen ja kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi esimerkiksi historian, taidehistorian, uskontietieteen, folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteiden tai eri kielten opiskelijoille.

Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden (latinalainen filologia, historia ja arkeologia) opetusohjelmista, opintojaksojen vastuuopettajilta tai Kirsi Saloselta (kirsi.l.salonen(at)utu.fi). Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja opetetaan säännöllisesti, ja jaksoja voi myös suorittaa tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai muina opettajan kanssa sovittuina aikoina. Kokonaisuuden loppumerkintää haetaan historian oppiaineiden opintosihteeri Sirpa Kelostolta.

avaa kaikki
Faculty of Humanities
Finnish Study Modules
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies