Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aikuiskasvatustieteen erityisalat, 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt tutkimuksellisen ja/tai ammatillisen kiinnostuksensa mukaan kasvatustieteiden ja/tai lähitieteiden osa-alueiden klassiseen ja ajankohtaiseen teorianmuodostukseen, tutkimukseen ja sovelluksiin.

Lisätiedot

Jaksot suoritetaan joko luento-, seminaari-, opintopiiri- tai muina opintojaksoina tai kirjatentteinä (tai erikseen sovittavina esseinä). Laitoksen järjestämän kontaktiopetuksen toteuttamismuodot erityisalojen teemoista vaihtelevat lukuvuosittain. Kontaktiopetusta järjestetään, mikäli vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautuu ko. teemaan ja mikäli laitoksen resurssit sallivat. Mikäli kontaktiopetusta ei järjestetä eikä opintojakson kohdalla muuta mainita, suoritetaan opintojakso kirjatenttinä ja/tai esseenä. Tenttipäivät ja vastaanottajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa erikseen. Opintojakson AL4. Erityisalat II; Sovellukset voi suorittaa myös muulla opettajan/pro gradu-ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla (esim. artikkeli).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos