Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset, 4 op

Sisältö

Valitaan yksi seuraavista teemoista:
AL3.1 Elinikäinen oppiminen ja informaatioyhteiskunta
AL3.2 Elämänvaiheet ja aikuiskoulutus
AL3.3 Erityisopetuksen sosiologia
AL3.4 Kasvatussosiologian teoriasuuntauksia
AL3.5 Kasvatusajattelun klassikot
AL3.6 Korkeakoulutuksen sosiologia ja politiikka
AL3.7 Sukupuoli työelämässä
AL3.8 Saamelainen kasvatus ja saamelaisten koulutus kulttuurisen identiteetin rakentajina
AL3.9 Aspects of sociology and politics of education
AL3.10 Ammatit, koulutus ja yhteiskunta

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen erityisalat (Aikuiskasvatustiede)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos