Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA033004 MAS1/KVS2 Markkinointitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, 6 ECTS

Sisältö

Opintojakso MAS1/KVS2 jakautuu kahteen osaan, joista kumpaankin rekisteröidään omalla koodillaan
Osa 1: MAS1.1/KVS2.1 Markkinointitutkimus, 3 op
Osa 2: TKMS7a,c,d (MAS1.2/KVS2.2) Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä, 3 op

Vastuuhenkilöt
Osa 1: Harri Terho ja Helena Rusanen
Osa 2: Satu-Päivi Kantola ja Jani Tolonen

Lisätiedot

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso MA033010 MAS2/KVS2.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Pakolliset opinnot (International Business)
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
avaa kaikki
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Finnish Study Modules
Business Japanese
Business Chinese