Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3019 A3. Lajiteoria, 4 op

Osaamistavoitteet

Hallita ko. lajiteorian pääpiirteet ja lajin tarkasteluun soveltuvat keskeiset käsitteet, tunnistaa ko. lajiteoriaan liittyvät erityiskysymykset.

Sisältö

Perehtyminen valittuun lajiteoriaan ja sen historiaan.

Lisätiedot

Suorituskieli suomi; kirjallinen tentti. Valitaan yksi alla olevista kohdista. Suoritustavat voivat vaihdella opetustarjonnasta riippuen.
Arviointi: 1-5.
Toteutustavat: Itsenäinen työskentely TAI luento opetustarjonnasta riippuen.
Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

A3. Lajiteoria

YKIR3055 a. Proosan teoria, 4 op
YKIR3056 b. Draaman teoria, 4 op
YKIR3057 c. Lyriikan teoria, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma