Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7922 Kotimainen kirjallisuus syventävät opinnot, pääaine, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian, alan keskeisen käsitteistön ja erityisalojen syventävä tuntemus, joka koostuu kaikille opiskelijoille yhteisestä aineksesta sekä opiskelijakohtaisesti erikseen sovittavasta aineksesta siten, että opinnot tukevat kirjallisuustieteellisestä aiheesta itsenäisesti laadittavan tutkielman tekemistä. Syventävien opintojen tavoitteena on lisäksi, että opiskelija kykenee viestimään muille tutkimuksen tuloksista ja keskustelemaan niistä kriittisesti.

Sisältö

Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Tieteellisen tutkielman tekeminen edellyttää kykyä asettaa tieteellisiä ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija oppii tutkielman teon yhteydessä tuottamaan uutta tieteellistä tietoa.
Syventävät sivuaineopinnot (60 op) ovat sivuaineen tutkielman laajuutta lukuun ottamatta sisällöltään samat kuin kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, FM (Kotimainen kirjallisuus)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma