Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A1. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS, 15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin tavoitteena on syventää suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta 1800-luvulta nykypäiviin sekä kontekstualisoivan tutkimuskirjallisuuden että joidenkin 1800 - 2000 -luvun keskeisten teosten kautta. Opiskelija suorittaa oman valintansa mukaan neljä opintojaksoa, joiden yhteenlaskettu laajuus on 15 op.
Opintojaksot voi tehdä kirjallisina tentteinä tai esseinä, joiden kirjoittamisesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Kirjatentin vaihtoehtona pyritään tarjoamaan myös monimuoto-opiskelun mahdollisuus (Moodle-esseet ja/tai lukupiirityöskentely).
Moduulin suorittamisen voi aloittaa perusopintojen loppuvaiheessa, mikäli opintojaksot P2.1. ja P2.2. on suoritettu.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
avaa kaikki

A1. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS

KOTK1670 A1c. Vuosisadan vaihde, 4 op
KOTK1674 A1g. Nykykirjallisuus, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma