Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tekemään tutkimustyötä sekä organisoimaan ja hallitsemaan laaja-alaista ja pitkäkestoista työprosessia. Hän osaa rakentaa, rajata ja perustella historiantutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia, soveltaa ja tuottaa tietoa. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä arvioida kriittisesti ja eettisesti tutkimusteemoja ja -menetelmiä.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen. Hän laatii 60–90 sivun laajuisen tieteellisen opinnäytteen käyttäen alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma/opinnäytetyö
Arviointi: Seitsenportainen sanallinen arviointi
Vastuuhenkilöt: Professorit ja lehtori Eero Kuparinen
Toteutustavat: Itsenäinen työskentely. Tehdään maisteriseminaarin S5. yhteydessä.
Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S6. Pro gradu -tutkielma

YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma