Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0173 YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 op

Osaamistavoitteet

Yleisen historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen prosessin luonteen. Hän pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan samoin periaattein kuin perus- ja aineopinnoissa, painottaen kutakin osasuoritusta opintopistemäärien suhteessa. Myös pro gradu -tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen arvosanaan. Sivuaineen tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Suoritusmerkinnän kokonaisuudesta antaa yleisen historian professori, joka toimii myös kokonaisuuden vastaavana opettajana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen historia, FM (Yleinen historia)
avaa kaikki

YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

YLHI0616 S3. Näkökulmia yleiseen historiaan 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
S4. Historian työpaja 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
YLHI0429 S4. Historian työpaja, 0–5 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma