Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0102 SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Aineopinnoissa keskitytään tutkimusmetodeihin ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla. Opiskelija oppii luomaan ja välittämään uutta tietoa, ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia historian lähteiden ja tutkimusten kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä. Opiskelija laatii yhdessä opettajatutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) aineopintojen etenemisestä. Osakokonaisuudet arvostellaan asteikolla 0–5.

Sisältö

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Suomen historian pääaineopiskelijat suorittavat aineopinnot vähintään 45 op:n laajuisina.
SIVUAINEOPISKELIJAT: Suomen historian sivuaineopiskelijoille aineopintojen laajuus on vähintään 35 op. Sivuaineopiskelija voi valita, suorittaako hän kandidaattiseminaarin (10 op) vai kohdan A4.

A1 Metodiopinnot (15 op)
A1.1. Suomen historian lähestymistapoja 2 op (1.vuosi, KL1)
A1.2. Aineistot ja vanhat käsialat 5 op (1.vuosi KL 1-2)
A1.3. Tiedon haku ja hallinta 3 op (yhteinen historia-aineiden kurssi)
A1.4. Metodiseminaari 5 op (2.vuosi, SL 1-2)

A2 Huoneentaulun maailma – ihmisiä Suomessa keskiajalta varhaismoderniin (5 op) (1.vuosi; KL 2)

A3 Moderni aikakausi Suomen yhteiskuntahistoriassa (5 op) (2.vuosi SL 1)

A4 Suomen historian osa-alueita ja näkökulmia 10 op (2 x 5 op), 2.vuosi
A4.1. Ympäristöhistoria
A4.2. Perhe ja sukupuoli
A4.3. Talous, tekniikka ja kulutus
A4.4. Sodat ja poliittiset murrokset
A4.5. Aatteet ja sivistys
A4.6. Opintoihin liittyvä työharjoittelu

A5 Kandidaatinseminaari, 10 op, 3.vuosi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan tutkintorakenteen mukaiset laajat historian perusopinnot (20 ov / 40 op), aineopinnoista voi halutessaan jättää suorittamatta 5 op opintojaksosta A4. Aineopintojen laajuudeksi riittää siis tässä tapauksessa pääaineopiskelijoilla 40 op ja sivuaineopiskelijoilla 30 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, HuK (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma