Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0182 KULTTUURIHISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Sisältö

Opiskelija syventää historiografisia, teoreettisia ja metodologisia valmiuksiaan. Pääpaino on pro gradu -työn tekemisessä niin pienryhmätyöskentelyn kuin opinnäytteeseen nivoutuvan empiirisen, teoreettisen ja metodologisen materiaalin hallinnan kautta

Arviointi

Numerolla 0-5.

Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan samoin periaattein kuin perus- ja aineopin-noissa, painottaen kutakin osasuoritusta opintopistemäärien suhteessa. Myös pro gradu -tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen arvosanaan. Pro gradu -tutkielmasta annetaan arvolause laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur tai approbatur. Sivuaineen tutkielma arvostellaan asteikolla 0–5. Loppumerkinnän saamiseksi täytetään lomake ja toimitetaan toimistosihteeri Erja Aarniolle tai Sirpa Kelostolle Historicum, Kaivokatu 12, 1. krs (tai liitetiedostona erja.aarnio@utu.fi tai sirpa.kelosto@utu.fi)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistoria, FM (Kulttuurihistoria)
avaa kaikki

KULTTUURIHISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

KUHI1239 S2. Teemaryhmät, 10 op
KUHI1219 S4. Maisteriseminaari, 10 op
KUHI1223 S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma