Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0180 KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.
Sivuaineopiskelijat suorittavat kulttuurihistorian perusopinnot siten, että heille kohdan P1 Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin korvaa kohdan P3 Kulttuurihistorian aikakaudet suoritus 4 op:n laajuisena. Sivuaineopiskelijoille suositellaan kuitenkin kohdan P1. johdantoluennolle osallistumista mikäli he eivät ole opiskelleet muita historian oppiaineryhmän aineita.
Mikäli opiskelija on jo suorittanut kohdat P1, P2 ja P3 osana historian perusopintoja, sopii hän kaikki nämä kohdat korvaavasta 6 op:n suorituksesta kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajan kanssa.
Kulttuurihistorian perusopintojen vastuuopettajana toimii kulttuurihistorian yliopisto-opettaja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kulttuurihistoria, HuK (Kulttuurihistoria)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma