Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1100 AINEOPINNOT, MUSEOLOGIA, 35 op

Osaamistavoitteet

Museologian aineopinnoissa painopiste on kommunikaatiossa: miten kulttuuriperintö ja museot vaikuttavat yhteiskunnassa? Mitkä ovat erityisiä niihin liittyviä kommunikoinnin tapoja? Opiskelija perehtyy näyttelyyn kommunikaation muotona, museon ja kulttuuriperintökohteiden tarjoamiin toiminnan, kuten oppimisen ja virkistäytymisen mahdollisuuksiin, museon yhteiskunnalliseen muistamis- ja kasvatustehtävään ja siihen, miten museo tavoittaa asiakkaansa ja toimii yhdessä muiden kanssa. Aineopinnoissa perehdytään myös lähemmin johonkin aineellisen kulttuuriperinnön osa-alueeseen ja sen museologisiin erityiskysymyksiin.
Museoita tarkastellaan kriittisesti vastuullisina yhteiskunnallisina ja kulttuuripoliittisina toimijoina. Kysytään, mistä museoiden tavoitteet tulevat, mitkä ovat museoiden keskeiset tehtävät nykyään ja mitkä niiden keinot tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Sisältö

Aineopintojen pakolliset kurssit tarjotaan vuosittain. Valinnaisia kursseja tarjotaan vuosittain riittävästi, jotta opiskelija pystyy suorittamaan aineopinnot kokonaisuudessaan vuoden aikana. Myös joitakin toisten oppiaineiden tuottamia kursseja voidaan käyttää museologian aineopintojen osana. Åbo Akademin kanssa on sovittu joidenkin taidehistorian ja etnologian kurssien tarjonnasta myös museologian opiskelijoille. Pakollisten kurssien yhteislaajuus on 26 op, valinnaisten vähintään 9 op.


Aineopintojen pakolliset kurssit ovat:
MUSE1155 Näyttelyt ja pedagoginen toiminta 7 op
MUSE1120 Museoiden markkinointi 3 op
MUSE1123 Teemaseminaari 9 op
MUSE1130 Suunnittelu ja johtaminen museoissa 3 op
MUSE1125 Museoharjoittelu II 4 op
Aineopintojen valinnaisia kursseja ovat:
MUSE1121 Ekskursiot ja seminaarit 2-5 op (voi suorittaa milloin tahansa)
MUSE1098 Museologian puutarhakurssi 2-5 op (vuosittain, tarjonta vaihtelee laajuudeltaan)
MUSE1152 Kulttuurinen kestävyys 4 op (syksy 2014)
Ympäristöhistoria/Miljöhistoria 5 op (kevät 2015)
MUSE1158 Johdatus yhdysvaltalaiseen luonnon- ja kulttuuriperintöajatteluun 5 op (kevät 2015)
MUSE1153 Tulevaisuudentutkimuksen erikoiskurssi 5-6 op (kevät-syksy 2016)
MUSE1122 Aineellinen kulttuuriperintö 5 op (lukuvuonna 2015-2016)
MUSE1154 Authenticity and its Variations in Visual Culture 5 op (lukuvuonna 2015-2016)
Esinekulttuurin historiaa Suomessa -verkkokurssi 5 op (Kevät tai syksy 2015)
Lisäksi Åbo Akademi tarjoaa kurssit:
Antikvariska tänkandet 5 sp (Konstvetenskap, kevät 2015), joka voidaan suorittaa myös 3 op:n laajuisena kirjapakettina
Kulturarv och historiebruk 5 sp (Etnologi, kevät 2015)
Källmaterial och källbehandling 5 sp
Föremålsetnologi 5 sp
Bildkonstnärliga tekniker och material 5 sp

Museologian tarjoamien valinnaisten kurssien kohdalla voidaan määritellä osallistujamäärä, joka vähintään edellytetään kurssin toteuttamiseksi. Se on useimmiten 8-10. Osallistujamäärä ennakoidaan ilmoittautumisten perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Kirjalliset vaadittavat opintosuoritukset on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma