Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL3104 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot, 26 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

KKV0 Opiskelijaksi yliopistoon 5 op
KKV1 Suomen kielen puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
(KKV2.1) English: Academic and Professional Skills for Education I 3 op
(KKV2.2) English: Academic and Professional Skills for Education II 2 op
(KKV3.1) Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
(KKV3.2) Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KKV4 Johdatus laadulliseen tutkimukseen 4 op
KKV5 Tilastolliset perustaidot 6 op

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopintojen vastuuhenkilö on kasvatustieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Mari Broberg.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustiede, KK (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikka, KK (Erityispedagogiikka)
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede, KK (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos