Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
8759 Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
Ka1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Ka2. Kasvatuspsykologia 4 op
Ka3. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op
Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op

sivuaineopiskelijat:
Ka5. Perusopintojen lopputentti 7 op

pääaineopiskelijat:
Ka6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä 7 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan (uudet opetussuunnitelmat 1.8. alkaen) opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2006. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Kasvatustieteen perusopintojen merkinnänantaja on professori Arto Jauhiainen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustiede, KK (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos