Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
8759 Kasvatustieteen perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:
Ka1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Ka2. Kasvatuspsykologia 4 op
Ka3. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 6 op
Ka4. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op

sivuaineopiskelijat:
Ka5. Perusopintojen lopputentti 7 op

pääaineopiskelijat:
Ka6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä 7 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan (uudet opetussuunnitelmat 1.8. alkaen) opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2006. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Kasvatustieteen perusopintojen merkinnänantaja on professori Arto Jauhiainen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Nursing Science
Department of Education
Kasvatustiede, KK (Educational Sciences)
Department of Nursing Science
Department of Nursing Science
avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
MDP in Educational Sociology and Politics
Special Education
Educational Sciences