Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0022 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Aa1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Aa2. Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
Aa3. Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
Aa4. Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op

sivuaineopiskelijat:
Aa5. Perusopintojen lopputentti 7 op

pääaineopiskelijat:
Aa6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito aikuiskasvatustieteessä 7 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan (uudet opetussuunnitelmat 1.8. alkaen) opetussuunnitelman mukaan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Aa1 Johdatus kasvatustieteisiin.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2006. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen vastuuhenkilö on apulaisprofessori Tero Järvinen

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustiede, KK (Aikuiskasvatustiede)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos