Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteen erityisalat, 8 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventävä perehtyminen opiskelijan tutkimuksellisen ja/tai ammatillisen kiinnostuksen mukaan kasvatustieteiden ja/tai lähitieteiden osa-alueiden klassiseen ja ajankohtaiseen teorianmuodostukseen, tutkimukseen ja sovelluksiin.

Lisätiedot

Jaksot suoritetaan joko luento-, seminaari-, opintopiiri- tai muina opintojaksoina tai kirjatentteinä (tai erikseen sovittavina esseinä). Laitoksen järjestämän kontaktiopetuksen toteuttamismuodot erityisalojen teemoista vaihtelevat lukuvuosittain. Kontaktiopetusta järjestetään, mikäli vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautuu ko. teemaan ja mikäli laitoksen resurssit sallivat. Mikäli kontaktiopetusta ei järjestetä eikä opintojakson kohdalla muuta mainita, suoritetaan opintojakso kirjatenttinä. Tenttipäivät ja vastaanottajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa erikseen. Opintojakson KL4. Erityisalat II; Sovellukset voi suorittaa myös muulla opettajan/pro gradu-ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla (esim. artikkeli).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos