Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PEDA8699 Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Sisältö

Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Ea1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Ea2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Ea3./Ero5. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Ea4./Ero6. Oppimisen edellytykset 3 op
Ea5. Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Ea6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito erityispedagogiikassa 7 op
Ea7. Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijat suorittavat perusopinnot seuraavan opetussuunnitelman mukaan. Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan (uudet opetussuunnitelmat 1.8. alkaen) opetussuunnitelman mukaan. Pääaine- ja sivuaineopiskelijat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa. Opinnot suositellaan aloitettavaksi suorittamalla opintojakso Ea1 Johdatus kasvatustieteisiin. Pääaineopiskelijat suorittavat opintojaksot Ea1-Ea4 sekä Ea6 ja Ea7. Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojaksot Ea1-Ea5 ja Ea7.

Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorittanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 op) ennen vuotta 2006. Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.
Erityispedagogiikan perusopintojen vastuuhenkilö on Turussa yliopistonlehtori Minna Kyttälä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Education
Erityispedagogiikka, KK (Special Education)
avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
MDP in Educational Sociology and Politics
Special Education
Educational Sciences