Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3430 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee luokanopettajan työssä vuosiluokilla 1-6 opetettavien oppiaineiden opettamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot sekä eri oppiaineiden keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin periaatteet. Opiskelija osaa toimia yhteistyökykyisenä opetuksen ja oppimisen asiantuntijana vaihtelevissa oppimisympäristöissä ja erilaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa. Opiskelija edistää kasvua ja oppimista tukevaa toimintakulttuuria. Opiskelijalla on taito ottaa huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet sekä edistää tulevaisuuden edellyttämää laaja-alaista osaamista.

Sisältö

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Se muodostuu kaikille yhteisistä (54 op) ja vaihtoehtoisista (6 op) opinnoista. Kaikille yhteiset opinnot toteutetaan kahden ensimmäisen opintovuoden aikana, vaihtoehtoiset kolmantena opintovuotena. Opintokokonaisuuteen kuuluvia vaihtoehtoisia opintoja opiskelija voi kuitenkin suorittaa samaan aikaan yhteisten opintojen kanssa aikataulujen ja laitoksen resurssien niin salliessa.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

1) Yhteiset opinnot yht. 54 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op
MO2.1 Matematiikka 3 op
MO3.1 Historia 3 op
MO4.1 Uskonto 3 op
MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
MO6.1 Maantiede 3 op
MO7.1.1 MAFYKE - Tutkimustehtävät 3 op
MO7.1.2 MAFYKE - Ongelmanratkaisu ja mallintaminen 3 op
MO8.1 Kuvataide 5 op
MO9.1 Käsityö 6 op
MO10.1 Musiikki 5 op
MO11.1 Liikunta 5 op
MO12.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op

2) Vaihtoehtoiset opinnot yht. 6 op
Oppiainelähtöinen opintojakso 3 op
Aihekokonaisuuksiin perustuva opintojakso 3 op

Opetussuunnitelmassa kaikille yhteinen osuus on kirjattu merkinnällä ".1" (esim. MO1.1) ja siten kaikille yhteiset opintojaksot ovat MO1.1-MO12.1. Vaihtoehtoiset opintojaksot on kirjattu merkinnällä ".2" (esim. MO1.2.1).

Opiskelijan valitessa opettajankoulutuslaitoksen tuottaman sivuaineen, hän voi valita sivuaineensa vaihtoehtoisia oppiainelähtöisiä opintojaksoja tässä oppiaineessa määrätyin rajoituksin.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:
OKL Turku: yliopistonlehtori Eija Yli-Panula

Suositeltu suoritusajankohta:
1. vuoden syksy - 3. vuoden kevät
Erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt: 1. vuoden syksy - 2. vuoden kevät

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Vaihtoehtoiset opintojaksot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma