Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset opintojaksot, 6 op

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot jaetaan oppiainelähtöisiin opintojaksoihin ja aihekokonaisuuksiin perustuviin opintojaksoihin. Opiskelija valitsee yhden kumpaakin. Opintojaksoille järjestetään vuosittain erillinen haku ja opintojaksokohtaiset valintaperusteet ja ryhmäkoot (pääsääntöisesti 16-20 opiskelijaa) ilmoitetaan valintojen yhteydessä. Vaihtoehtoisia opintojaksoja toteutetaan lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016 resurssien mukaan.

Oppiainelähtöiset opintojaksot (3 op):
MO1.2.1 Kirjoittamisen opetus
MO1.2.2 Draamamenetelmät alakoulussa
MO1.2.3 Kirjallisuuden opettamisen menetelmät
MO1.2.4/VV5 S2-opetuksen menetelmiä
MO1.2.5/VV6 S2-oppilas eri oppiaineiden opetuksessa
MO2.2 Matematiikan opettamisen syventäminen
MO3.2-4.2 Kun kulttuurit kohtaavat
MO5-6.2.1 Tutkiva oppiminen ympäristöaineissa
MO6-7.2 Ympäristön luonnontieteellisiä ilmiöitä
MO8.2.2 Viestintä- ja mediataito
MO8.2.3 Kulttuurinen moninaisuus ja visuaalisen kulttuurin monilukutaito
MO9.2.1 Käsityö (tekstiilityö)
MO9.2.2 Käsityö (tekninen työ)
MO10.2 Varmuutta musiikin opettamiseen
Oppiainelähtöisenä opintojaksona voi myös suorittaa humanistisen tiedekunnan toteuttaman elämäkatsomustiedon peruskurssin. Mikäli opiskelija käyttää elämäkatsomustiedon peruskurssin MO4.1 Uskonto -opintojakson korvaavana suorituksena, ei hän voi käyttää sitä enää monialaisten opintojen vaihtoehtoisena opintojaksona.

Aihekokonaisuuksiin perustuvat opintojaksot (3 op):
MO5-6.2.2 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys
MO8.2.5 Taide- ja ympäristökasvatus
MO9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys
MO9.2.4 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa
MO9.2.5 Opetusteknologia ja käsityö
MO11.2 Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä
MO14.2/TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op
MO15.2/TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op
MO16.2/TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Suoritettava 6 opintopistettä
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma