Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, Hum ja mat.-lt. alan opettajan pedagogiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opettamiensa aineiden oppisisällöt sekä osaa suunnitella ja toteuttaa mielekkäitä oppimistilanteita ja oppimiskokonaisuuksia. Hän osaa soveltaa aineelle ominaisia opetustapoja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa oppimisympäristöissä. Hän on kasvanut laaja-alaiseen opettajuuteen kouluyhteisössä ja osaa toimia eettisen vastuunsa tiedostavana kasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän osaa kohdata erilaisia oppijoita ja toimia monikulttuurisessa kouluyhteisössä. Opiskelija osaa kehittää ammatillista osaamistaan seuraamalla opettamiensa aineiden oppimista ja opetusta koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Sisältö

Aineopintojen 35 op:n kokonaisuus koostuu ainedidaktisista opinnoista ja ohjatusta harjoittelusta. Ainedidaktisissa opinnoissa ja opetusharjoittelussa opetusta ja oppimista tarkastellaan sekä kasvatuksen että opetettavan oppiaineen näkökulmasta. Opiskelija vahvistaa käytännön kokemukseen perustuvaa tietovarantoaan aineen opettamisesta ja oppimisesta. Opinnoissa tutustutaan myös alan keskeiseen tutkimukseen. Oppiaineiden erilaisesta luonteesta ja traditioista johtuen eri oppiaineiden didaktiikoissa tarkasteltavat teemat vaihtelevat.

Aineopinnot

PEDA a1. Aineenopettajuuteen kehittyminen 6 op
PEDA a2. Oppilaan oppimisen tukeminen 2 op
PEDA a3. Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa 4 op
PEDA a4 Ohjattu harjoittelu
PEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu II Opiskelun ja kasvun ohjaaminen 5 op
PEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu III Opettajana kouluyhteisössä 6 op
PEDA a4.3 Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op
PEDA a5 Aineenopetuksen kehittäminen ja tutkimus 3 op
PEDA a6 Ainedidaktinen seminaari 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot, hum. ja mat.-lt. ala (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma