Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, Hum. ja mat.-lt. alan opettajan pedagogiset opinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella opettajan toimintaa koulussa ja kouluyhteisön toimintaa yhteiskunnassa kasvatuksellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hän tunnistaa erilaisten oppimiskäsitysten peruspiirteet ja tietää, millä tavoin ne tavallisimmin näyttäytyvät koulun käytänteissä. Opiskelijalle on muodostunut kokemukseen perustuva käsitys aineenopettajan työstä ja kouluyhteisön toiminnasta. Hänellä on perustiedot koulutuksen hallinnosta ja koulutusta säätelevästä lainsäädännöstä.

Sisältö

Oman oppimishistorian, oppimiskäsitysten ja osallisuuden pohdinta sekä kasvatustieteen perusteisiin ja koulukäytänteisiin tutustuminen.

Perusopinnot 25 op

PEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
PEDA p2. Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
PEDA p3. Kasvatuspsykologia 4 op
PEDA p4. Aineenopetuksen perusteet 3 op
PEDA p5. Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet 2 op
PEDA p6. Ohjattu harjoittelu I 5 op
PEDA p7. Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Opettajan pedagogiset opinnot, hum. ja mat.-lt. ala (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma