Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL3001 Kieli- ja viestintäopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelija on saavuttanut tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisen riittävän kieli- ja viestintätaidon sekä kyvyn orientoitua ja sitoutua yliopistoyhteisöön ja yliopisto-opintoihin sekä omaan tieteenalaan. Hänellä on myös valmiudet soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoisissa oppimisympäristöissä.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
KKV1 Suomen kielen puheviestintä 3 op
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KIEN2714 Englannin kieli: Tekstin ymmärtäminen, kasvatustieteiden tiedekunta 3 op
KIEN2741 English Communication Skills: Education 2 op
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma