Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Nuorisotutkimuksen perusopinnot, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus antaa eri alojen opiskelijoille ja nuorten parissa työskenteleville välineitä nuoriin ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin sekä nuorisotutkimuksellisen näkökulman hyödyntämiseen niin opinnoissa kuin työelämässä.

Opintokokonaisuus tutustuttaa opiskelijan nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotutkimuksesta monitieteisenä tutkimusalana sekä perustiedot alan kehityksestä. Opiskelija osaa jäsentää nuoruutta elämänvaiheena ja yhteiskunnallisena suhteena ja on perehtynyt nuorten kokemuksiin ja nuorisoon liittyviin kysymyksiin esimerkiksi historian, sukupuolen, koulutuksen, kulutuksen, median, etnisyyden sekä yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja tuntee nuorisotutkimuksen merkityksen nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

Sisältö

Kaikille yhteiset opinnot (15 op):
YUNETP1. Nuorisotutkimuksen perusteet (5 op)
YUNETP2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op)
YUNETP3. Nuorisotutkimuksen menetelmät (5 op)

Valinnaiset opinnot (10 op):
YUNETP4. Valinnaisia opintojaksoja (10 op)

YUNETin perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana. Opintojen suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta valinnasta lukien. Ks. opintojen ohjeellinen suoritusaikataulu opinto-oppaasta.

Perusopintojen pakollisia opintojaksoja ovat YUNET P1-3. Nämä opintojaksot opetetaan verkkokursseina (sekä paikallisesti joissakin jäsenyliopistoissa).

Valinnaiset opintojaksot (YUNETP4) suoritetaan useimmiten esseinä (ks. ohjeet esseen kirjoittamiseksi). Myös jäsenyliopistojen järjestämä lähi- tai verkko-opetus sekä kirjallisuuskuulustelut ovat mahdollisia.

Tarkemmat tiedot nuorisotutkimuksen perusopinnoista löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/yunet/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen perusopintojen vastuuhenkilöon apulaisprofessori Tero Järvinen (tejuja(at)utu.fi).

avaa kaikki
Department of Education
DP in Educational Sciences
MDP in Educational Sociology and Politics
Special Education
Educational Sciences