Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotutkimuksen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus antaa eri alojen opiskelijoille ja nuorten parissa työskenteleville välineitä nuoriin ja nuoruuteen liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin sekä nuorisotutkimuksellisen näkökulman hyödyntämiseen niin opinnoissa kuin työelämässä.

Opintokokonaisuus tutustuttaa opiskelijan nuorisotutkimuksen historiaan, käsitteisiin, kysymyksenasetteluihin sekä metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin erityisesti suomalaisen nuorisotutkimuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva nuorisotutkimuksesta monitieteisenä tutkimusalana sekä perustiedot alan kehityksestä. Opiskelija osaa jäsentää nuoruutta elämänvaiheena ja yhteiskunnallisena suhteena ja on perehtynyt nuorten kokemuksiin ja nuorisoon liittyviin kysymyksiin esimerkiksi historian, sukupuolen, koulutuksen, kulutuksen, median, etnisyyden sekä yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja tuntee nuorisotutkimuksen merkityksen nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

Sisältö

Kaikille yhteiset opinnot (15 op):
YUNETP1. Nuorisotutkimuksen perusteet (5 op)
YUNETP2. Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (5 op)
YUNETP3. Nuorisotutkimuksen menetelmät (5 op)

Valinnaiset opinnot (10 op):
YUNETP4. Valinnaisia opintojaksoja (10 op)

YUNETin perusopintokokonaisuus on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana. Opintojen suoritusoikeus on voimassa kaksi vuotta valinnasta lukien. Ks. opintojen ohjeellinen suoritusaikataulu opinto-oppaasta.

Perusopintojen pakollisia opintojaksoja ovat YUNET P1-3. Nämä opintojaksot opetetaan verkkokursseina (sekä paikallisesti joissakin jäsenyliopistoissa).

Valinnaiset opintojaksot (YUNETP4) suoritetaan useimmiten esseinä (ks. ohjeet esseen kirjoittamiseksi). Myös jäsenyliopistojen järjestämä lähi- tai verkko-opetus sekä kirjallisuuskuulustelut ovat mahdollisia.

Tarkemmat tiedot nuorisotutkimuksen perusopinnoista löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/yunet/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen perusopintojen vastuuhenkilöon apulaisprofessori Tero Järvinen (tejuja(at)utu.fi).

avaa kaikki
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos