Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ERIR0020 Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, Rauma, 60 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija on omaksunut laaja-alaiset erityisopettajan ammatilliset valmiudet toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiseen toimintaan ja tutkimukseen sekä saanut välineitä arvioida teorian ja praktisen toiminnan välisiä yhteyksiä ja niiden taustatekijöitä. Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot korostavat erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren osallistumisen näkökulmaa ja pohjaavat suvaitsevaisuuteen. Erilaisuuden kohtaamisessa ja erityisopetuksen lähtökohtana ovat eettisyys, tasa-arvo sekä yhteisöllisen ja osallistavan pedagogisen kulttuurin rakentaminen moniammatillisessa yhteistyössä.

Sisältö

Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

I ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMINEN
Ero1. Erityiskasvatuksen rakenteet ja ohjausjärjestelmä (4 op)
Ero2. Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ (3 op)
Ero3. Erityisopettajuuden asiantuntijuus ja sen kehittyminen (3 op)
Ero4. Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö (3 op)

II OPPIMISEN HAASTEET JA OHJAAMINEN
Ero5./Ea3. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä (3 op)
Ero6./Ea4. Oppimisen edellytykset (3 op)
Ero7./Ec3. Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet (3 op)
Ero8./Ec4. Sosioemotionaaliset vaikeudet (3 op)
Ero9./Ec6. Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (3 op)
Ero10./Ec5. Erityiset oppimisvaikeudet (3 op)
Ero11./Ec10. Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa (3 op)
Ero12. Erityisopetuksen menetelmät (6 op)
Ero13. Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia (4 op)

III ERITYISOPETUKSEN KÄYTÄNNÖN OPINNOT
Ero14. Orientointi käytännön opintoihin (2 op)
Ero15. Käytännöllinen opiskelu I (4 op)
Ero16. Käytännöllinen opiskelu II (6 op)

IV ERITYISKYSYMYKSET (4-8 op, yksi tai kaksi opintojaksoa seuraavista)
Ero17. Lastensuojelu: haastavat lapset ja nuoret (4 op)
Ero18. Monikulttuurisuus erityisopettajan työssä (4 op)
Ero19. Erityisopetus ja sukupuoli (4 op)
Ero20. Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä (4 op)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suorittaminen vastaa suoritusta vähintään hyvin tiedoin.

Lisätiedot

Opinnot on tarkoitettu LASTENTARHANOPETTAJAN TUTKINNON SUORITTANEILLE ja RAUMAN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA OPISKELEVILLE.

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö on yliopistotutkija Marita Neitola.

avaa kaikki
Department of Teacher Education
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
DP in Kindergarten Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Finnish Study Modules
Special Education