Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Capstone-projekti, 30 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
avaa kaikki

Capstone-projekti

Capstone-projekti on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista. Opintojaksot sovitaan yksilöllisesti HOPS-keskustelussa projektin alkaessa. Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät moneen kertaan läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Kokonaisuuden osana voi myös suorittaa työharjoittelun (enintään 5 op). Opintoja suunnitellessa voidaan opiskelijalle sopivia opintoja etsiä esimerkiksi seuraavista aihealueista:
Ohjelmistotekniikka ja tietojenkäsittely
Ohjelmistotekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman ja Master's Degree Programme in Bioinformatics tarjonnasta. Suositellaan sisällytettäväksi kurssi DTEK1063 Lean Software Startup (10 op).
Tietoliikennetekniikka ja tietoturva
Tietoliikennetekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Information Security and Cryptography:n tarjonnasta.
Sulautettu elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
Sulautetun elektroniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Embedded Computing:in tarjonnasta (mukaanlukien EIT ICT Labs Master Programme in Embedded Systems -tarjonta). Lv. 2014-2015 ja 2015-2016 järjestettäväksi on suunniteltu seuraavia kursseja: Lisäksi tarjolla on Brahea-erillislaitoksen vuosittain järjestämät erikoiskurssit (lv. 2014-2015 ja lv. 2015-2016 ETT_2062 Mixed Mode IC Design 5 op ja ETT_3001 Analog IC Design 5 op).
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet