Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.1 MAISTERISEMINAARI, 12 op

Osaamistavoitteet

Seminaarien (suunnitelmavaihe ja graduseminaarit) aikana opiskelija suunnittelee ja tekee itsenäisesti, mutta ohjausta saaden, pro gradu –tutkielman, jonka osaamistavoitteet on kirjattu kohtaan S.1. Seminaarin tavoitteena on myös, että opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation paitsi kirjallisissa myös suullisissa esitys- ja keskustelutilanteissa.

Sisältö

Maisteriseminaarin eri osissa opiskelija kirjoittaa ja esittää omaa gradutyötään koskevia esitelmiä sekä kommentoi muitten esitelmiä ja esityksiä. Seminaarissa harjoitellaan paitsi oman tutkimuksen tekemistä myös tieteellistä argumentointia ja esiintymistä. Seminaarien esitysten, opponointien ja keskustelujen tarkoitus on yhdessä edistää seminaarilaisten gradututkielmia.
Suoritustapa: Osallistuminen suunnitelmaseminaariin sekä graduseminaariin 1 ja graduseminaariin 2. Kukin osio kestää yhden lukukauden, eli maisteriseminaarin suorittaminen kestää yhteensä kolme lukukautta. Mikäli graduseminaarin ohjaaja on hyväksynyt pro gradu –tutkielman ennen toisen seminaarin aloittamista ja seminaarit on käyty peräkkäin, ei opiskelijan tarvitse osallistua toiseen graduseminaariin.

Lisätiedot

Maisteriseminaarin kuhunkin osaan tulee ilmoittautua ennen lukukauden alkamista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet