Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee hyvin pro gradu -tutkielmassaan soveltamansa menetelmät.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään sosiologian tutkimusmenetelmistä tai menetelmäalueesta oman valintansa mukaan osallistumalla tarjolla oleville kursseille ja tenttimällä teoksia. Tutkimusmenetelmät on hyvä valita siten, että opiskelija voi soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Suoritustapa:

Opiskelija suorittaa kokonaisuuden ensisijaisesti käymällä vähintään yhden harjoituksia sisältävän metodikurssin (3-10 op) ja tarvittaessa lisäksi esseellä tai toissijaisesti kirjatentillä. Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan syventävien opintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja yliopistoissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT

Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet