Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0003 Sosiologian syventävät opinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti sosiologisen teorian ja jonkin sosiologian erityisalan. Opiskelijalla on valmiudet tutkimuksen tekemiseen ja tieteelliseen työhön.

Sisältö

S.1. MAISTERISEMINAARI (12 OP)
S.2. YHTEISKUNTATUTKIMUS (10 OP)
S.3. SOSIOLOGIAN HISTORIA JA KLASSIKOT (8 OP)
S.4. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT (10 OP)
S.5. HARJOITTELU (10 OP)
Maisterin opinnoissa keskitytään pro gradu -tutkielman valmisteluun ja tekoon. Pro gradu –tutkielman valmistumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija on aktiivisessa yhteydessä ohjaajaansa koko tutkielman kirjoittamisen ajan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Suoritettu kandidaatin tutkinto.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiologia, VTM (Sosiologia)
avaa kaikki

Sosiologian syventävät opinnot

S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT 10 op
Opiskelija osallistuu vähintään yhdelle harjoituksia sisältävälle metodikurssille (3-10 op) ja suorittaa opintoja tarvittaessa lisäksi esseillä tai kirjatenteillä.
SOSI4046 S.5 HARJOITTELU, 10 op
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet